กรมประมง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมประมง388,771.25333,372.0014.2 %5.012,505.365,011.9659.9 %5.0
รวม 388,771 333,372 14.25 % 12,505 5,012 59.92 %