กรมพัฒนาที่ดิน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาที่ดิน215,028.41184,153.0014.4 %5.010,010.282,379.4576.2 %5.0
รวม 215,028 184,153 14.36 % 10,010 2,379 76.23 %