กรมวิชาการเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมวิชาการเกษตร462,454.0353,716.0088.4 %5.019,709.20940.1495.2 %5.0
รวม 462,454 53,716 88.38 % 19,709 940 95.23 %