กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร144,384.2376,000.0047.4 %5.05,310.90905.6082.9 %5.0
รวม 144,384 76,000 47.36 % 5,311 906 82.95 %