กรมส่งเสริมการเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมการเกษตร221,699.52181,431.0018.2 %5.08,425.061,334.1784.2 %5.0
สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร1,720.402,284.00-32.8 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานเกษตรพื้นที่ 11,545.95697.0054.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานเกษตรพื้นที่ 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานเกษตรพื้นที่ 3802.25384.0052.1 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
รวม 225,768 184,796 18.15 % 8,425 1,334 84.16 %