กรมกิจการผู้สูงอายุ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการผู้สูงอายุ168,158.0533,750.3079.9 %5.05,126.42645.3787.4 %5.0
ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุจังหวัดชลบุรี3,419.6524,696.00-622.2 %0.01,857.72179.2090.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สุงอายุบ้านบุรีรัมย์9,105.334,216.5053.7 %5.02,329.21264.0588.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดลำปาง4,449.695,781.00-29.9 %0.02,497.48377.0584.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ บ้านบางแค52,998.7332,019.0039.6 %5.01,698.92552.7367.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น13,345.731,595.7988.0 %5.02,448.05423.5782.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม15,967.067,800.0051.1 %5.02,105.25441.8579.0 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี29,138.337,668.0073.7 %5.01,593.79435.1572.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา11,214.375,178.0053.8 %5.02,943.20616.0079.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา10,328.728,737.5715.4 %5.01,633.83382.7076.6 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)62,827.127,458.0088.1 %5.04,214.59358.8991.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี35,055.7114,865.5157.6 %5.02,359.05738.7568.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต12,605.527,279.0042.3 %5.01,020.06486.9652.3 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ฯ 48,282.0014,753.0069.4 %5.02,213.32497.7377.5 %5.0
รวม 476,896 175,798 63.14 % 34,041 6,400 81.20 %