กรมกิจการเด็กและเยาวชน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการเด็กและเยาวชน136,676.8121,732.4484.1 %5.05,886.201,488.0474.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร3,391.736,468.00-90.7 %0.0930.53181.2880.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกระบี่1,248.042,076.00-66.3 %0.01,498.52331.6977.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี972.643,154.00-224.3 %0.03,001.69896.9670.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์1,073.973,013.50-180.6 %0.01,813.66355.1580.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร1,443.512,241.80-55.3 %0.02,020.16571.2271.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น 1,282.582,790.50-117.6 %0.02,261.42558.2175.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี1,289.571,651.00-28.0 %0.01,728.96521.7769.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา1,135.262,820.00-148.4 %0.01,596.96884.6644.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี1,745.454,098.00-134.8 %0.01,849.97781.3957.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาท1,123.271,737.00-54.6 %0.01,097.67459.0258.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ1,266.802,849.60-124.9 %0.02,443.08273.6888.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพร1,276.98908.4028.9 %5.01,690.78327.7880.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย1,094.971,312.00-19.8 %0.02,521.60957.8962.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่1,863.032,036.00-9.3 %0.03,140.95946.7669.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง1,002.101,284.00-28.1 %0.01,527.06258.4083.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด852.591,386.90-62.7 %0.01,160.09145.2187.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก1,434.511,905.83-32.9 %0.02,766.09337.3387.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครนายก915.491,108.00-21.0 %0.01,045.82372.7364.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม1,269.751,377.00-8.4 %0.01,045.58270.8974.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนม753.531,041.00-38.1 %0.01,612.37281.4882.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา1,283.552,165.00-68.7 %0.03,096.06479.7584.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช1,554.541,849.00-18.9 %0.02,167.61397.3381.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์1,158.143,318.00-186.5 %0.02,151.09673.9268.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี1,473.612,852.00-93.5 %0.0676.45404.0740.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส1,138.912,533.50-122.4 %0.01,466.93606.8758.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่าน1,271.912,223.09-74.8 %0.02,332.17251.6089.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ1,281.311,868.00-45.8 %0.01,438.26583.9359.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์1,197.871,069.2010.7 %5.02,210.60256.5088.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี1,216.28269.5377.8 %5.01,169.11397.9566.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์909.27826.009.2 %4.51,734.01666.7361.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี1,045.281,456.00-39.3 %0.01,513.05727.1651.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปัตตานี1,333.564,604.40-245.3 %0.0980.47668.8031.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา963.682,767.00-187.1 %0.01,287.88500.1961.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา811.811,595.40-96.5 %0.01,763.14279.1984.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพังงา1,189.912,868.00-141.0 %0.01,980.38490.4175.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพัทลุง1,608.783,541.49-120.1 %0.01,301.13526.0159.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิจิตร838.962,221.00-164.7 %0.01,474.91319.8178.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก1,387.602,020.99-45.6 %0.02,261.79732.4567.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี1,056.972,563.00-142.5 %0.01,714.45194.0988.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์878.881,999.20-127.5 %0.02,427.97273.8388.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่913.311,958.61-114.5 %0.01,765.47208.3388.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต1,265.303,584.00-183.3 %0.0539.86260.2551.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม996.082,028.50-103.6 %0.01,586.11349.5978.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร739.825,805.00-684.7 %0.01,434.82691.1451.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน724.65589.8318.6 %5.02,428.67484.4680.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร1,028.08970.005.6 %2.51,417.30475.9266.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยะลา1,172.411,079.217.9 %3.51,470.63322.0578.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด1,422.261,380.003.0 %1.52,094.09349.7583.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระนอง1,073.133,227.19-200.7 %0.01,263.47467.7663.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง1,447.232,528.80-74.7 %0.01,310.61691.1047.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี969.2052,023.00-5,267.6 %0.01,700.49376.4277.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรี1,282.982,468.00-92.4 %0.01,717.62276.5483.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง1,399.812,368.00-69.2 %0.02,433.11388.3184.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน1,272.852,250.00-76.8 %0.01,494.94323.8378.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย688.281,708.74-148.3 %0.02,306.79499.2278.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ1,560.953,515.00-125.2 %0.02,053.14340.1083.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร1,019.911,495.00-46.6 %0.02,120.22469.2377.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา898.764,555.50-406.9 %0.01,887.24577.5969.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูล1,669.453,291.60-97.2 %0.01,108.27691.5037.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ1,979.614,478.00-126.2 %0.0837.61347.0558.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม784.432,220.00-183.0 %0.0466.47148.6968.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร4,643.493,202.0031.0 %5.0711.06360.4849.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว1,054.221,910.20-81.2 %0.01,839.69743.7959.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรี1,462.692,144.00-46.6 %0.01,316.33560.5057.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี1,000.451,918.20-91.7 %0.0650.68196.2569.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย1,031.131,687.00-63.6 %0.01,764.03296.2683.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี1,206.657.8599.3 %5.01,608.04721.2055.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฏร์ธานี1,382.202,813.61-103.6 %0.02,470.75412.8883.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์820.521.0099.9 %5.01,950.19471.7175.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองคาย1,427.573,092.64-116.6 %0.01,214.45409.3066.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู627.972,540.00-304.5 %0.01,348.06273.1279.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง4,278.772,115.9050.5 %5.0863.61648.0725.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ931.631,570.20-68.5 %0.01,234.44482.2960.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี1,387.363,490.67-151.6 %0.02,344.36560.8876.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์781.203,100.50-296.9 %0.01,983.95700.5864.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี928.721,862.40-100.5 %0.01,866.77563.1169.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี1,385.271,909.60-37.9 %0.02,724.99902.6566.9 %5.0
ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเยาวชน จังหวัดศรีสะเกษ3,070.235,311.25-73.0 %0.02,084.30410.0080.3 %5.0
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2,732.787,542.90-176.0 %0.02,751.28923.6066.4 %5.0
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง11,059.5814,681.50-32.7 %0.01,521.74843.8544.5 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดชลบุรี2,319.746,720.00-189.7 %0.01,870.21703.8062.4 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดลำปาง2,191.066,037.00-175.5 %0.02,459.84702.0271.5 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดสุราษฎร์ธานี4,262.304,195.001.6 %0.52,504.48389.3284.5 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดหนองคาย1,729.363,422.00-97.9 %0.01,235.63279.3577.4 %5.0
สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด4,770.048,741.00-83.2 %0.0731.18445.5439.1 %5.0
สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร3,150.439,569.92-203.8 %0.01,217.10596.6751.0 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส3,436.025,389.60-56.9 %0.01,525.84408.2673.2 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่5,183.819,805.18-89.2 %0.03,234.96716.3777.9 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง5,942.3614,740.00-148.0 %0.01,955.93650.5966.7 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด10,699.1611,565.00-8.1 %0.0842.83811.173.8 %1.5
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา3,302.075,348.00-62.0 %0.03,129.60663.2678.8 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช6,342.878,570.70-35.1 %0.02,278.78880.9561.3 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย4,416.069,709.70-119.9 %0.01,295.301,148.4711.3 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายยะลา3,180.804,253.00-33.7 %0.01,524.67714.0053.2 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง8,343.679,126.24-9.4 %0.02,475.58797.0667.8 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านมหาเมฆ5,643.567,678.00-36.0 %0.0963.47257.8373.2 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์6,593.3410,178.66-54.4 %0.03,343.01650.3480.5 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา11,073.7015,295.66-38.1 %0.02,144.00982.2554.2 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กปัตตานี6,285.899,169.53-45.9 %0.01,092.901,169.80-7.0 %0.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี11,976.9126,173.00-118.5 %0.01,108.11256.0876.9 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรี จังหวัดสระบุรี8,707.047,979.008.4 %4.01,692.22304.0082.0 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี9,508.5113,490.97-41.9 %0.02,584.12819.0568.3 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน รังสิต13,232.4531,020.64-134.4 %0.01,484.54601.2559.5 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด15,729.4618,177.00-15.6 %0.01,089.67161.9785.1 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท16,036.8838,225.00-138.4 %0.01,078.21458.8357.4 %5.0
สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช7,657.0818,063.32-135.9 %0.01,308.62821.1237.3 %5.0
สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม จังหวัดกาญจนบุรี1,683.8712,946.86-668.9 %0.0583.51774.96-32.8 %0.0
รวม 435,633 601,616 -38.10 % 190,227 57,016 70.03 %