กรมส่งเสริมสหกรณ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมสหกรณ์136,092.83104,315.0023.4 %5.06,242.641,697.7672.8 %5.0
รวม 136,093 104,315 23.35 % 6,243 1,698 72.80 %