สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 156,644.02134,938.0013.9 %5.06,896.126,664.433.4 %1.5
รวม 156,644 134,938 13.86 % 6,896 6,664 3.36 %