สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ146,783.9865,554.0055.3 %5.05,795.533,144.4045.7 %5.0
รวม 146,784 65,554 55.34 % 5,796 3,144 45.74 %