สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี651,329.50363,965.0044.1 %5.07,702.802,176.0371.8 %5.0
รวม 651,330 363,965 44.12 % 7,703 2,176 71.75 %