สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม161,206.98184,281.00-14.3 %0.05,923.721,329.5377.6 %5.0
รวม 161,207 184,281 -14.31 % 5,924 1,330 77.56 %