กรมการขนส่งทางบก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการขนส่งทางบก 582,548.13424,039.0027.2 %5.010,457.394,726.6754.8 %5.0
รวม 582,548 424,039 27.21 % 10,457 4,727 54.80 %