กรมทางหลวง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทางหลวง512,859.00486,671.005.1 %2.516,254.2310,520.8035.3 %5.0
สำนักทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ)15,388.3915,280.000.7 %0.54,310.473,055.2029.1 %5.0
รวม 528,247 501,951 4.98 % 20,565 13,576 33.98 %