กรมทางหลวงชนบท
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทางหลวงชนบท275,904.38243,482.0011.8 %5.09,194.224,727.8748.6 %5.0
รวม 275,904 243,482 11.75 % 9,194 4,728 48.58 %