กรมประชาสัมพันธ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมประชาสัมพันธ์496,331.75290,995.0041.4 %5.06,477.141,108.2082.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย278,957.44257,000.007.9 %3.51,313.411,903.12-44.9 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา10,287.082,690.0073.9 %5.043.6852.25-19.6 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย285,929.88256,000.0010.5 %5.01,642.20911.2844.5 %5.0
สำนักข่าว18,363.9553,000.00-188.6 %0.05,575.521,012.7381.8 %5.0
รวม 1,089,870 859,685 21.12 % 15,052 4,988 66.86 %