กรมควบคุมมลพิษ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมควบคุมมลพิษ207,862.48184,982.8811.0 %5.07,315.093,358.6454.1 %5.0
รวม 207,862 184,983 11.01 % 7,315 3,359 54.09 %