กรมป่าไม้
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมป่าไม้ 270,651.53172,450.0036.3 %5.010,801.322,423.8077.6 %5.0
รวม 270,652 172,450 36.28 % 10,801 2,424 77.56 %