กรมทรัพยากรธรณี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพยากรธรณี 120,456.66128,403.00-6.6 %0.05,929.981,781.3170.0 %5.0
รวม 120,457 128,403 -6.60 % 5,930 1,781 69.96 %