กรมอุตุนิยมวิทยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมอุตุนิยมวิทยา 406,918.28264,006.0035.1 %5.05,636.071,036.5781.6 %5.0
กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกบัวชุม1,201.81684.0043.1 %5.044.7435.1421.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี1,705.69813.0052.3 %5.082.930.9098.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี (สอต.ทองผาภูมิ)1,712.88339.0080.2 %5.093.9137.7059.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรี2,444.601,003.0059.0 %5.061.6173.16-18.7 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาฉะเชิงเทรา1,922.89459.0076.1 %5.062.1257.846.9 %3.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี1,707.05421.0075.3 %5.049.730.9098.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี (พัทยา)1,737.491,353.0022.1 %5.028.651.0096.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี (แหลมฉบัง)2,636.191.00100.0 %5.031.5923.0027.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี(สอต.เกาะสีชัง)1,707.05693.0059.4 %5.032.7430.008.4 %4.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยนาท2,834.182,703.704.6 %2.052.8859.23-12.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตราด2,870.00331.0088.5 %5.063.7273.07-14.7 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครปฐม1,693.46681.0059.8 %5.050.0975.60-50.9 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์1,968.89872.0055.7 %5.067.972.8595.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์ (สกษ.ตากฟ้า)1,701.22554.0067.4 %5.034.6355.47-60.2 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปทุมธานี1,711.49300.7882.4 %5.038.4576.00-97.7 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี1,834.60423.0076.9 %5.051.5436.6728.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี (สอท.กบินทร์บุรี)1,698.48408.0076.0 %5.043.2754.76-26.5 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพระนครศรีอยุธยา1,681.551,025.0039.0 %5.053.7959.92-11.4 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพลิ้ว1,538.801.0099.9 %5.064.8476.00-17.2 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาระยอง2,737.501,646.0039.9 %5.054.831.0098.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรี1,566.451,057.0032.5 %5.048.7436.7424.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลพบุรี1,658.98539.0067.5 %5.055.7655.510.5 %0.5
สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว (สอต.อรัญประเทศ)1,650.19942.0042.9 %5.069.2872.77-5.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว(กอท.สระแก้ว)1,731.43261.0084.9 %5.053.7232.7139.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี1,699.76680.0060.0 %5.063.9997.40-52.2 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี (สกษ.อู่ทอง)1,603.241.0099.9 %5.058.6469.90-19.2 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาห้วยโป่ง 1,683.75200.0088.1 %5.046.1463.13-36.8 %0.0
รวม 457,558 282,397 38.28 % 7,096 2,295 67.66 %