สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน107,665.2840,954.2062.0 %5.05,223.35388.0592.6 %5.0
รวม 107,665 40,954 61.96 % 5,223 388 92.57 %