กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ98,147.3529,580.0069.9 %5.05,260.87522.8790.1 %5.0
รวม 98,147 29,580 69.86 % 5,261 523 90.06 %