กรมธุรกิจพลังงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมธุรกิจพลังงาน102,027.1923,261.0077.2 %5.05,554.781,269.6777.1 %5.0
รวม 102,027 23,261 77.20 % 5,555 1,270 77.14 %