สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน104,625.2658,000.0044.6 %5.05,213.97666.6787.2 %5.0
รวม 104,625 58,000 44.56 % 5,214 667 87.21 %