สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์187,839.98101,856.8245.8 %5.05,511.001,447.6373.7 %5.0
รวม 187,840 101,857 45.77 % 5,511 1,448 73.73 %