กรมการค้าต่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการค้าต่างประเทศ241,341.03187,367.7222.4 %5.09,628.821,916.3380.1 %5.0
รวม 241,341 187,368 22.36 % 9,629 1,916 80.10 %