กรมการค้าภายใน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการค้าภายใน178,078.33137,477.2522.8 %5.06,867.984,665.2032.1 %5.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออก (ชลบุรี)11,415.708,604.0024.6 %5.01,720.45160.5590.7 %5.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น)9,717.856,109.9937.1 %5.0814.94507.7637.7 %5.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี )3,192.893,403.55-6.6 %0.0987.34198.5579.9 %5.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่)7,582.734,229.0044.2 %5.01,524.47183.3588.0 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดกาญจนบุรี2,710.00577.0078.7 %5.0681.6387.1987.2 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-1 สุพรรณบุรี2,948.451,342.5054.5 %5.0497.16156.3968.5 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-2 ราชบุรี2,594.43477.0081.6 %5.0456.82114.0075.0 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-3 นครปฐม2,675.09789.0070.5 %5.0362.46885.67-144.3 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-4 สระบุรี2,518.80713.0071.7 %5.0584.5859.8589.8 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 05 ชัยนาท2,965.841,086.0063.4 %5.0366.4659.8583.7 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-6 เพชรบุรี10,425.79822.0092.1 %5.0691.14141.0079.6 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1 - 6 กำแพงเพชร2,552.06612.0076.0 %5.01,093.56985.159.9 %4.5
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-2 ลำปาง2,701.77890.0067.1 %5.0729.81730.56-0.1 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-5 นครสวรรค์3,000.59841.0072.0 %5.0718.58147.2879.5 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-7 เชียงราย 2,991.12578.0080.7 %5.0591.63294.2350.3 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-8 พิจิตร2,938.23772.0073.7 %5.0707.05119.6783.1 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-2 อุดรธานี2,822.201,220.4056.8 %5.0751.67196.9773.8 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-3 สกลนคร2,670.53818.0069.4 %5.0719.44273.1162.0 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-4 อุบลราชธานี2,665.51496.0081.4 %5.0692.3263.0090.9 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-5 สุรินทร์2,697.536,032.86-123.6 %0.0823.95106.8387.0 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-6 นครราชสีมา3,534.92432.0087.8 %5.01,008.07110.7889.0 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-7 ร้อยเอ็ด2,643.19753.4971.5 %5.0587.11367.4637.4 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-2 ชุมพร2,541.08430.8083.0 %5.0506.470.9599.8 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-4 สงขลา2,783.45904.0067.5 %5.0685.78269.8660.6 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-6 กระบี่2,774.311,012.0063.5 %5.0570.19116.8579.5 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 4-2 จันทบุรี2,997.40865.8071.1 %5.0561.39117.4079.1 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 4-3 ปราจีนบุรี3,442.54685.0080.1 %5.0618.22110.3782.1 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต1-3 แพร่2,708.94821.0069.7 %5.0825.03159.9680.6 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต1-4 พิษณุโลก7,452.571,966.2073.6 %5.0397.89310.8521.9 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดภูเก็ต2,778.021,437.0048.3 %5.0453.90247.9545.4 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดยะลา2,855.971,020.0064.3 %5.0596.45352.1241.0 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเลย2,691.98452.0083.2 %5.0795.91260.1567.3 %5.0
รวม 301,070 188,670 37.33 % 29,990 12,561 58.12 %