กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 147,779.1392,648.7237.3 %5.05,607.931,084.8380.7 %5.0
รวม 147,779 92,649 37.31 % 5,608 1,085 80.66 %