กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า276,189.47217,264.8821.3 %5.06,749.161,182.9082.5 %5.0
รวม 276,189 217,265 21.33 % 6,749 1,183 82.47 %