กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ216,877.66195,661.479.8 %4.56,183.241,527.0775.3 %5.0
รวม 216,878 195,661 9.78 % 6,183 1,527 75.30 %