สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย306,317.31218,285.0028.7 %5.012,420.945,315.9857.2 %5.0
รวม 306,317 218,285 28.74 % 12,421 5,316 57.20 %