กรมการปกครอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการปกครอง 548,564.94466,885.0014.9 %5.012,333.398,055.0034.7 %5.0
รวม 548,565 466,885 14.89 % 12,333 8,055 34.69 %