กรมการพัฒนาชุมชน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการพัฒนาชุมชน 225,591.77132,554.2241.2 %5.07,011.804,518.3235.6 %5.0
รวม 225,592 132,554 41.24 % 7,012 4,518 35.56 %