กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย193,670.73134,000.0030.8 %5.06,617.843,379.2248.9 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี12,916.5310,975.8415.0 %5.02,015.941,666.3017.3 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย11,927.3411,129.016.7 %3.01,627.642,688.03-65.1 %0.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 16 ชัยนาท14,358.9616,710.00-16.4 %0.01,698.68530.8068.8 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 17 จันทบุรี11,955.597,943.0033.6 %5.01,132.37296.4073.8 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ต12,551.807,476.0040.4 %5.01,455.43337.2576.8 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต13 อุบลราชธานี13,122.3015,022.49-14.5 %0.01,658.251,360.0018.0 %5.0
รวม 270,503 203,256 24.86 % 16,206 10,258 36.70 %