กรมหม่อนไหม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมหม่อนไหม89,283.0931,265.0065.0 %5.05,167.07457.7191.1 %5.0
รวม 89,283 31,265 64.98 % 5,167 458 91.14 %