สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม293,929.88238,303.4418.9 %5.06,389.601,868.4470.8 %5.0
รวม 293,930 238,303 18.93 % 6,390 1,868 70.76 %