กรมคุมประพฤติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมคุมประพฤติ 945,625.4419,000.0098.0 %5.06,692.88869.8487.0 %5.0
รวม 945,625 19,000 97.99 % 6,693 870 87.00 %