กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 103,075.3335,371.1865.7 %5.05,589.171,006.9282.0 %5.0
รวม 103,075 35,371 65.68 % 5,589 1,007 81.98 %