กรมบังคับคดี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมบังคับคดี 277,215.97160,000.0042.3 %5.08,212.443,758.4854.2 %5.0
รวม 277,216 160,000 42.28 % 8,212 3,758 54.23 %