กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน138,319.2712,000.0091.3 %5.05,282.76811.0484.6 %5.0
สพ.กรุงเทพ ฯ66,376.7131,630.0052.3 %5.01,222.121,031.0015.6 %5.0
รวม 204,696 43,630 78.69 % 6,505 1,842 71.68 %