กรมราชทัณฑ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมราชทัณฑ์ 150,150.33105,073.0030.0 %5.06,352.081,278.0879.9 %5.0
ทสญ.ธนบุรี 28,602.6220,947.0026.8 %5.0565.30794.86-40.6 %0.0
ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ 216,288.44150,930.0030.2 %5.0557.45500.0410.3 %5.0
เรือนจำพิเศษธนบุรี 118,980.82125,834.00-5.8 %0.01,894.721,821.473.9 %1.5
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง197,840.286,977.0096.5 %5.02,478.81559.6477.4 %5.0
ทัณฑสถานหญิงกลาง108,912.4391,878.0015.6 %5.01,820.13535.3270.6 %5.0
เรือนจำกลางคลองเปรม171,848.81362,606.00-111.0 %0.02,279.28817.6064.1 %5.0
เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร136,230.30136,665.00-0.3 %0.02,806.463,852.99-37.3 %0.0
เรือนจำพิเศษมีนบุรี114,818.1383,239.0027.5 %5.01,313.20965.5326.5 %5.0
รวม 1,243,672 1,084,149 12.83 % 20,067 11,126 44.56 %