กรมสอบสวนคดีพิเศษ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 463,090.25282,972.0038.9 %5.08,909.697,633.5114.3 %5.0
รวม 463,090 282,972 38.89 % 8,910 7,634 14.32 %