สำนักงานกิจการยุติธรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานกิจการยุติธรรม 102,631.7530,611.7370.2 %5.04,938.82563.0388.6 %5.0
รวม 102,632 30,612 70.17 % 4,939 563 88.60 %