สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 52,002.7444,078.8315.2 %5.05,842.432,984.6648.9 %5.0
รวม 52,003 44,079 15.24 % 5,842 2,985 48.91 %