สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส.
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. 162,205.16101,008.0037.7 %5.07,236.925,695.8521.3 %5.0
สำนักงาน ป.ป.ส. (บางรัก)4,786.573,576.0025.3 %5.0437.3731.7992.7 %5.0
สำนักงานปปส. (ทุ่งสองห้อง)12,252.6034,000.00-177.5 %0.04,199.871,305.2768.9 %5.0
รวม 179,244 138,584 22.68 % 11,874 7,033 40.77 %