กรมการจัดหางาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการจัดหางาน325,620.13243,875.3125.1 %5.08,146.782,666.6067.3 %5.0
รวม 325,620 243,875 25.10 % 8,147 2,667 67.27 %