กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน274,624.09114,420.0058.3 %5.06,236.39418.0093.3 %5.0
รวม 274,624 114,420 58.34 % 6,236 418 93.30 %