กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน4,202,461.50114,000.0097.3 %5.06,530.302,100.5567.8 %5.0
รวม 4,202,462 114,000 97.29 % 6,530 2,101 67.83 %