สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม342,585.38227,000.0033.7 %5.06,111.322,583.6257.7 %5.0
รวม 342,585 227,000 33.74 % 6,111 2,584 57.72 %