กรมการศาสนา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการศาสนา 81,738.1117,520.0078.6 %5.04,926.321,701.5465.5 %5.0
รวม 81,738 17,520 78.57 % 4,926 1,702 65.46 %